The BAT!
Apie "The Bat!" lietuviškai
 

FAQ

"The Bat!" FAQ v1.0a

Šis FAQ skirtas žmonėms, kurie nemoka/prastai moka anglų kalbą, arba dar visai neseniai išgirdo apie "The Bat!" ir nori "prisijaukinti šikšnosparnį" :-)

Tekstinę šio FAQ versiją galite pasiimti čia.

FAQ sudarytojas Vidmantas Maskoliūnas

Klausimai:

1. Kas yra "The Bat!"? Kuo jis pranašesnis už kitas panašaus pobūdžio programas?
2. Kaip sulietuvinti "The Bat!"? Kokios sulietuvinimo galimybės?
3. Kaip padaryti keletą account`ų?
4. Kaip filtruoti laiškus?
5. Kas per "nesąmonių kratinys" virš kiekvieno laiško teksto?
6. Kaip peržiūros režime panaikinti siuntėją, gavėją ir kitą informaciją?
7. Aš naudojuosi kita pašto programa. Ar galiu laiškus perkelti į "The Bat!"?
8. Kaip iš serverio parsisiųsti laiškų antraštes, pačius laiškus paliekant?
9. Kas yra šablonai? Kam jie reikalingi? Kaip juos naudoti?
10. Kaip naudotis adresų knygele?
11. Kaip pagreitinti darbą naudojantis klaviatūra?
12. Kas yra Mail Ticker (tm) ir kaip juo naudotis?
13. Ar "The Bat!" palaiko HTML laiškus?
14. Ar galima naudoti privatumo apsaugos programą PGP?
15. Ar galima laiškus imti iš UUCP dėžutės?
16. Kokiu būdu galima perkoduoti siunčiamus dvejetainiai failai (attachment)?
17. Kaip nustatyti šriftą, kuriuo rašomi ir rodomi laiškai?
18. Kada "The Bat!" paštą gali perduoti/priimti lėčiau nei Outlook Express?
19. Kada "The Bat!" paštą gali perduoti/priimti greičiau nei Outlook Express?
20. Kur galiu rasti kitos pagalbos apie "The Bat!" (lietuviškai, angliškai)?
21. Kaip keisti įvairius vartotojo parametrus?
22. Kaip padaryti, kad paimant naujus laiškus, automatiškai išsisiųsti esantys Outbox dėžutėje?
23. Kaip padaryti, kad išėjus iš "The Bat!" automatiškai išsivalytų "šiukšliadėžės"?
24. Aš ištryniau labai daug laiškų. Kodėl diske nė kiek nepadaugėjo vietos?
25. Prisireikė perinstaliuoti Windows sistemą. Kaip sumažinti laiko gaišimą prie būsimos "The Bat!" konfigūracijos atstatymo?

Atsakymai:

1. "The Bat!" yra patogi, greita ir nedaug užimanti elektroninio pašto tvarkymo programa. Pagrindiniai privalumai: keleto account`ų palaikymas, jų tvarkymas nepriklausomai vienas nuo kito, galimybė apsaugoti slaptažodžiu, laiško šablonų panaudojimas, galinga laiškų filtravimo sistema, lygiagretaus account`ų pašto parsisiuntimas. Dirba Windows 95, 98, NT 4.0 operacinėse sistemose. Išleido firma RIT Research Labs (http://www.ritlabs.com). "The Bat!" taip pat turi daug ypatybių, kuriomis negali pasižymėti kitos elektroninio pašto tvarkymo programos.

2. Yra trys sulietuvinimo pakopos:
a) Sisteminis. Tam Jums reikia iš KADA puslapių (
http://www.kada.lt/litwin) parsisiųsti ir susiinstaliuoti atitinkamą lietuvinimo paketą savo operacinei sistemai "LitWin".

b) Jei laiškus rašote ne "šveplai", ir norite, kad Jūsų lietuviškas raides suprastų kitų pašto programų vartotojai, bei tam, kad Jūs galėtumėte suprasti kitų asmenų parašytus lietuviškus laiškus, dar reikės "LitBat" paketo su lietuviškomis pašto perkodavimo lentelėmis (http://thebat.erdve.cjb.net/LitBat.zip).

c) (jei šio punkto neįvykdysite, absoliučiai nieko blogo neatsitiks ;-) ) Lietuviškas interfeisas. Tam reikia iš RitLabs puslapių (žr. [1]) parsisiųsti papildomą paketą "The Bat!" International Pack. Iš karto turiu nuliūdinti, pasakydamas, jog vertimas darytas gan senokai, o nuo to laiko atsiradusios naujos "The Bat!" funkcijos taip ir liko neišverstos, bei tai, kad pats vertimas irgi vietomis nėra visiškai suprantamas. Bet, kaip sakoma, Jūsų teisė rinktis ;-)

3. Paprasčiausiai iš meniu punkto *Account* pasirinkite punktą *New...*. Pasirinktame dialogo lange reikia įrašyti šiuos duomenis: account`o pavadinimas — tiesiog įrašykite Jums patinkantį pavadinimą, patartina susijusį su pvz. dėžutę aptarnaujančio serverio pavadinimu (TAKAS, OMNITEL, IS ar pan.) arba vartotojo vardu (jei "The Bat!" naudojasi keletas asmenų). *Home Directory* galite palikti tai kas įrašyti (*Default* — rekomenduojama), arba nurodyti kitą katalogą (jame bus laikomas vartotojo paštas).
Sekančiu žingsniu reikės įrašyti pilną vartotojo vardą, elektroninio pašto adresą bei (nebūtinai) organizaciją, kuriai priklauso vartotojas. Toliau užrašykite savo POP3 bei SMTP serverius. Šie serveriai aptarnauja vartotoją, išsiunčia (SMTP) laiškus, juos priima ir saugo (POP3). Po to teks nurodyti savo prisijungimo prie pašto serverio vardą bei slaptažodį. Jei pažymėsite varnelę *Leave copy of messages on the server*, vartotojui tikrinant paštą serveryje esantys laiškai bus parsiunčiami, bet neištrinami iš serverio (paliekami kaip kopijos). Ir galų gale reikės atsakyti į klausimą *Do you want to check all account`s settings now?*. Siūlome pasirinkti YES. Tuomet atsivers vartotojo parametrų keitimo langas ir galėsite vartotojo account`ą pilnai paruošti darbui (plačiau apie tai žr. 21 klausimą).

4. Laiškų filtravimas vykdomas per *Account* meniu punktą *Sorting Office/Filters*.
Pačios sistemos veikimo principas: yra keli filtrų suaktyvinimo "taškai" — gaunami laiškai (*Incomming Mail*), išsiunčiami laiškai (*Outgoing Mail*), perskaitomi laiškai (*Read Messages*), laiškai, į kuriuos atsakoma (*Replied Messages*) bei filtras laiškams, kurie turi būti ištrinti iš serverio dar neparsiuntus paties laiško (*Kill Filters*), pvz. jei kokioje konferencijoje eina kalba visai Jums neįdomia tema, galite paprasčiausiai sukonfigūruoti šį filtrą pagal laiško temą (subject).
Norėdami kuriam nors "taškui" nustatyti filtrą, spustelkite ant reikalingos sąrašo šakos ir paspauskite mygtuką *New*. *Name* laukelyje nurodykite filtro vardą (kokį tik norite, patartina atitinkantį filtro paskirtį), galite iš karto nurodyti, į kokį pašto katalogą perkelti filtrą atitinkančius laiškus (*Move messages to folder*). Pagrindinė dalis yra *Filtering Strings* laukuose. Juose nurodoma frazių aibė, kuri turi būti sutinkama/nesutinkama viename ir tame pačiame objekte (laiškas, siuntėjo adresas, gavėjo adresas ir pan.). Stulpelyje *Strings* įveskite frazę pagal kurią atliksite kažkokį veiksmą, o stulpelyje *Location* pasirinkite objektą, kuriame turi būti/nebūti pastaroji frazė. Galite pasirinkti: *Sender* — siuntėjo informacija — pašto adresas ir (nebūtinai) vardas; *Recipient* — gavėjo informacija — pašto adresas ir (nebūtinai) vardas; *Subject* — laiško tema; *Text* — laiško tekstas; *Kludges* — laiško techninė informacija (taip pat žr.
[5]); *Anywhere* — bet kurioje vietoje, apima visas aukščiau išvardintas sritis. Sekančiame stulpelyje *Presence* nurodykite frazės buvimo požymį. Jei pažymėta *Yes*, vadinasi, einamoji frazė privalo būti atitinkamoje vietoje, norint kad filtras suveiktų; jei nurodoma *No*, reiškia, kad einamoji frazė atitinkamoje vietoje privalo nebūti. Viename filtre gali būti panaudotos kelios filtruojamosios frazės. Pridėti naują frazę galite žemiau esančiu mygtuku *Add*, ištrinti — mygtuku *Delete*.
Filtruojamosiose frazėse gali būti specialieji simboliai. Tai laužtiniai skliaustai [] — jais apskliaudžiama frazė, kai reikia rasti būtent tiksliai ją, o ne kaip sudedamąją ilgesnės frazės dalį (pvz. jei bus 'Jon' tai tiks ir 'Jon' ir 'Jonas' ir 'Jonaitis'. O '[Jon]' bus tiktai 'Jon'). Simbolis '|' skiria alternatyvas, pavyzdžiui jei bus 'Jonas|Petras' suras ir frazes su 'Jonas' ir su 'Petras'. Jei filtruojamoji frazė parašoma dvigubose kabutėse ("") tuomet yra skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Na, o jei filtruojamojoje frazėje gali pasitaikyti specialiųjų (aukščiau išvardintų) simbolių, frazė rašoma tarp apostrofų ('') ir traktuojama be pakeitimų.
Skyrelyje *Actions* pasirinkite ką daryti su laišku, atitikusiu filtrą: *Mark message as read* — pažymėti laišką tarsi jis jau būtų perskaitytas; *Delete message* — laišką ištrinti; *Add the sender`s address to Address Book* papildys siuntėjo adresą į adresų knygelę. Galite nurodyti grupę, kurioje bus įrašomas adresas (taip pat žr. [10]); *Delete from Address Book* — laiško siuntėjo adresą ištrins iš adresų knygelės; *Send Auto Reply* išsiųs automatinį atsakymą (*Template...* galite nurodyti šabloną, žr. [9]); *Forward to* persiųs laišką toliau kitiems asmenims; *Redirect the message to* taip pat persiunčia laišką kitam asmeniui, bet nepakeičia originalaus teksto (neįterpia pranešimo, kad tai "persiuntimo" būdu gavėją pasiekęs laiškas); *Create message for* sukurs naują laišką Jūsų nurodytu adresų pagal nurodomą šabloną (taip pat žr. [9]); *Export message to file* išsaugos pranešimą faile, galite nurodyti *Append to existing file* — prijungti prie failo pabaigos, arba *Overwrite existing file* — panaikinti buvusį failo turinį ir jame įrašyti laišką; *Run External Program* paleis išorinę programą; *Create a copy of message in another folder* — sukurs laiško kopiją nurodytame pašto kataloge.
*Options* skyrelyje galite nurodyti, ar sukurti perskaitomo laiško patvirtinimą (jei gautasis laiškas to reikalauja) — *Create Reading Confirmation (if required)*, ir ar atlikus filtro komandą(-as) tęsti darbą su kitais filtrais (*Continue processing with other filters*).

5. Greičiausiai tai yra techninė laiško informacija (*Kludges*). Joje nurodoma, kokio serverio pagalba gautas laiškas, siuntimo/gavimo laikas, siuntėjo, gavėjo duomenys, laiško tema bei kita informacija. Ją galite paslėpti paspaudę klavišų kombinaciją Ctrl+Shift+K arba iš meniu *View* pasirinkę punktą *Show Kludges*.

6. Meniu *View*, *Message Header* ir pasirinkite atitinkamus punktus: *Show* — ar rodyti šią informaciją; kiti punktai skirti konkrečios kurios nors informacijos rodymui/slėpimui.

7. "The Bat!" gali importuoti laiškus iš šių programų:

  • Microsoft Outlook Express arba MS Mail v4.xx
  • Netscape Communicator v4.xx
  • Netscape Mail v2.xx ir v3.xx
  • Eudora Lite/Pro
  • Pegasus Mail v2.xx

Tad jei pas Jus dabar yra viena iš šių pašto programų, laiškų tikrai neprarasite. Tam pasirinkite meniu *Tools*, *Import Messages* punktą *Mailbox Import Wizard* ir sekite tolesnius nurodymus.

8. Žr. [21]

9. Šablonai yra speciali laiško forma. Galima panaudoti makro komandas, leidžiančias laiško šabloną keisti pagal įvairius parametrus, pvz. atsakant į laišką galima nurodyti automatiškai generuoti šabloną, kuriame pasisveikinama su siuntėju. Šablonai tvarkomi meniu *Account* punkto *Properties* komanda *Templates*. Galima pasirinkti keletą šablonų: *New Message* — naujai kuriamam laiškui; *Reply* — atsakymui į kito asmens laišką; *Forward* — laiško persiuntimui; *Reading confirmation* — skaitymo patvirtinimui. *Cookies* leidžia nustatyti frazes, viena iš kurių atsitiktinai įterpiama makro komandos *%COOKIE* vietoje. Galimų makrokomandų sąrašą išvysite ant šablono lauko paspaudę dešinįjį pelės klavišą.

10. "The Bat!" turi gerą adresų knygelę — meniu *Tools*, punktas *Address Book*. Adresai paprastai rašomi į tam specialiai skirtas "šakas". Galima sukurti grupes, ir jose surašyti asmenis, asmenis rašyti tiesiogiai, atlikti paiešką, o taip pat, jei norite, kiekvienam asmeniui sukurti atskirą laiško šabloną įvairiais atvejais (rašant naują laišką, atsakant, persiunčiant...), nustatyti atskirus šablonus visiems atitinkamos grupės nariams ir daug kitų naudingų bei padarančių darbą patogesniu, funkcijų.
Norėdami parašyti naują laišką adresu, esančiu adresų knygelėje, galite ją išsišaukti ir, pasirinkę adresą, dukart spustelti kairiuoju pelės klavišu, arba iš meniu *File* pasirinkti punktą *New Message*. Jei kursorius bus nustatytas and grupės, į laiško gavėjų sąrašą bus įtraukti visi tai grupei priklausantys nariai. Kitas būdas parašyti laišką adresu iš adresų knygelės, yra kaip paprastai pradėti rašyti naują laišką (meniu *Message*, punktas *New*), tuomet, kursoriui atsiradus *To:* laukelyje, pele spustelti dešinėje *To:* laukelio pusėje esančią piktogramą su pavaizduota asmens kortele. Bus atversta adresų knygelė, ir mygtukų [>>], [>], [<], [<<], [<<<] bei dvigubo pelės paspaudimo pagalba į dešinėje pusėje esantį sąrašą galima perkelti norimus adresus.

11. Dažniausiai vartojamos klavišų kombinacijos leidžia pagreitinti darbą nenaudojant pelės.

Pagrindiniame lange vartojamos klavišų kombinacijos:
Ctrl+N; F5 — naujas laiškas (Ekvivalentu *Message* / *New*)
Enter — perėjimas į laiško(-ų) peržiūros režimą
Ctrl+Enter; Ctrl+F5 — atsakyti į laišką (*Message* / *Reply*)
Shift+F5 — persiųsti laišką (*Message* / *Forward*)
Del — trinti laišką (*Message* / *Delete*)
Ctrl+C — kopijuoti laišką į kitą katalogą (*Message* / *Copy to Folder...*)
Ctrl+V — perkelti laišką į kitą katalogą (*Message* / *Move to Folder...*)
Ctrl+Enter — katalogo / account`o parametrai (*Folder* / *Properties*)
Ctrl+W — įdėti siuntėjo adresą į adresų knygelę
Ctrl+Shift+F — sukurti filtrą pagal aktyvaus laiško parametrus
Ctrl+] — persikelti prie sekančio neskaityto laiško
Ctrl+[ — persikelti prie ankstesnio neskaityto laiško
Esc — atnaujinti katalogo informaciją
Shift+Ctrl+M — automatinė laiško peržiūra
F2 — paimti paštą iš aktyvaus account`o (*Account* / *Get New Mail*)
Alt+F2 — paimti paštą iš visų account`ų (*Tools* / *Check Mail For All*)
F7 — paieška (*Tools* / *Search*)
F8 — adresų knygelė (*Tools* / *Address Book*)
Ctrl+Shift+K — techninė informacija (*View* / *Show Kludges*)
Alt+X — darbo pabaiga (*Message* / *Exit*)
Alt+Up; Alt+Down — laiško peržiūros lango persukimas

Laiško peržiūros lange vartojamos klavišų nuorodos:

Ctrl+Enter; Ctrl+F5 — atsakyti į laišką (*Message* / *Reply*)
Shift+F5 — persiųsti laišką (*Message* / *Forward*)
Del — trinti laišką (*Message* / *Delete*)
Ctrl+W — įdėti siuntėjo adresą į adresų knygelę (*Specials* / *Add Sender to Address Book*)
Ctrl+Up — ankstesnis laiškas (*Navigation* / *Follow Previous*)
Ctrl+Down — sekantis laiškas (*Navigation* / *Follow Next*)
Ctrl+Shift+Up — ankstesnis laiškas, trinant einamąjį (*Navigation* / *Delete and follow Previous*)
Ctrl+Shift+Down — sekantis laiškas, trinant einamąjį (*Navigation* / *Delete and follow Next*)
Ctrl+[ — persikelti prie ankstesnio neskaityto laiško (*Navigation* / *Move to previous unread*)
Ctrl+] — persikelti prie sekančio neskaityto laiško (*Navigation* / *Move to next unread*)

Laiškų redaktoriuje dažniausiai naudojamos klavišų kombinacijos:

Ctrl+Enter — nedelsiant išsiųsti laišką (*Message* / *Send Now*)
F2 — perkelti į Outbox (*Message* / *Queue in Outbox*)
Alt+PgUp — "prikabinti" failą MIME kodavimu (*Utilities* / *Attach files* / *MIME-coded*)
Alt+PgDown — "prikabinti" failą UUE kodavimu (*Utilities* / *Attach files* / *UU-encoded*)

Patarimas!
Greitas gavėjo adreso įterpimas iš adresų knygelės, rašant naują laišką: įeinate į laukelį *To:* (jis turi būti tuščias!) ir spustelite Enter. Matysite adresų knygelę. Dabar su tarpo (Space) klavišu spausdami ant atitinkamo adreso jį perkeliate į gavėjų sąrašą. Pereiti prie kito asmens galite klavišais Up/Down. Kai sąraše bus visi norimi gavėjai, spustelkite Enter, ir visi norimi gavėjai bus įrašyti *To:* laukelyje.

12. Mail ticker (tm) yra pagalbinė priemonė automatiniam naujai gautų laiškų antraščių peržiūrėjimui. Mail ticker`į (tm) pasidedate į Jums patogią ekrano vietą ir nieko nedarydami matote, kokius ir nuo ko gavote naujus laiškus. Ant jo spustelkite dvigubą kairiojo pelės klavišo paspaudimą ir atitinkamą laišką išvysite laiško peržiūros lange.

13. Dalinai. "The Bat!" supranta HTML laiškus (nuo 1.30 versijos), bet negali jų kurti (kol kas).

14. Taip. Senesnėse "The Bat!" versijose būdavo galima naudoti išorinę PGP programos versiją 2.6.3i ar kitą, naujesnėse (nuo 1.33) PGP yra integruotas.

15. Tiesiogiai ne. Išeitis — susikurkite nemokamą POP3 dėžutę (Lietuvoje tokias paslaugas teikia TAKAS (http://www.takas.lt)). Arba galite bandyti programėles, "stebinčias" kompiuterio rišimąsi su POP3 pašto serveriu ir automatiškai visus į POP3 siunčiamus duomenis konvertuoja į UUCP "kalbą" bei nukreipia į UUCP serverį (programėlė "apgauna" sistemą, vaizduodama, kad ryšys vyksta su POP3 serveriu). Tačiau šiuo atveju prarasite daug galimybių, kurias teikia POP3 protokolas.

16. Galima siųsti konvertuotus UUE arba BASE64 metodu. Plačiau [21].

17. Meniu *Options*, punktas *Editor Preferences*. Skyrius *Display*, mygtukas *Change*.

18. "The Bat!" naudoja kitokią technologiją pašto paėmimui nei "Outlook Express". Todėl vieno account`o pašto paėmimo greitis yra šiek tiek mažesnis, bet užtai jaučiamas nemažas skirtumas paštą vienu metu imant iš kelių dėžučių "The Bat!" naudai ;-)

19. "The Bat!" paštą iš kelių dėžučių parsiunčia/išsiunčia lygiagrečiai (t.y. vienu metu jungiasi su visais serveriais ir siunčia laiškus), kai tuo tarpu "Outlook Express" — nuosekliai (pirma laiškus parsiunčia iš vieno serverio, po to iš kito ir t.t.). Tarkim, yra dvi dėžutės — greito ryšio ir dvigubai lėtesnio. Į pirmąją ateina kažkoks kiekis laiškų, į antrąją dvigubai mažiau. "The Bat!" tikrins abi dėžutes vienu metu, tad iš pirmosios visu greičiu siųs krūvą laiškų, o iš antrosios per tą laiką taip pat bus parsiųsti laiškai (jų nedaug, o kadangi ryšys lėtas, didelio greičio nebūtina, tad pagrindinį greitį galima sutelkti pirmajai dėžutei) ir taip užtruks maždaug 40-70% ilgiau nei būtų trukę patikrinti vien tik pirmąją dėžutę. Outlook Express atveju, pirma bus parsiųsti visi laiškai iš greito ryšio dėžutės, o paskui — iš lėtosios. Tačiau siunčiant iš antrosios, Internet ryšys daug laiko "suksis" bereikalingai, mat vis tiek nepavyks siųstis greičiau nei leidžia ryšys su juo. Taip bus sugaišta apie 100% ilgiau nei reikėtų laiko patikrinti vien tik pirmąją dėžutę. Vadinasi, "The Bat!" šiuo atveju rezultate sutaupo apie 30-60% pirmosios dėžutės patikrinimo laiko.

20. Galite prisijungti prie "The Bat!" diskusijų grupės Lietuvoje. Tam parašykite tuščią laišką adresu thebat-subscribe@onelist.com ir atsakykite į gautą patvirtinimo prašymą. Šioje grupėje visada bus žmonių, galinčių Jums padėti daugelyje situacijų. Galėsite laiškus rašyti adresu thebat@onelist.com ir visi, prisijungę prie šios grupės, gaus Jūsų laišką. Norėdami atsisakyti diskusijų grupės, pasiųskite tuščią laišką adresu thebat-unsubscribe@onelist.com. Taip pat yra oficiali "The Bat!" diskusijų grupė (joje galite užsiregistruoti iš RitLabs tinklalapio (žr. [1]).

21. Meniu *Account*, punktas *Properties*. *General* srityje galite pakeisti account`o pavadinimą, vartotojo vardą, elektroninio pašto adresą, organizaciją, bei vardą ir el. pašto adresą asmens, kuriam reikia atsakyti į laišką (pvz. vartotojas siunčia laišką iš darbovietės o nori kad atsakymas ateitų į kitą pašto dėžutę, bet negali keisti *From* informacijos (kitaip gali būti palaikytas apsišaukėliu :-) )).
*Transport* srityje galite keisti: SMTP ir POP3 (arba IMAP4) serverių vardus, vartotojo prisijungimo vardą, slaptažodį. Srityje *8-bit characters are treated* galima nurodyti, kokiu būdu bus koduojami 8-ių bitų simboliai (t.y. kurie ASCII lentelėje eina virš 127 simbolio). Galimi variantai: *Without changes* — nepakeisti bei *as Quoted-printable* — Quoted-printable arba *as Base64* — Base64 būdu. Uždėjus varnelę ant *Combined Delivery (send+receive)* tikrinant pašto dėžutę, kartu bus ir siunčiami laiškai iš Outbox, ir gaunami nauji iš serverio. Pažymėjus *Always ask for POP3 password* turėsite kiekvieną kartą, tikrindami paštą, įvedinėti savo prisijungimo slaptažodį 8-)
Sritis *Mail management*. *Message management* — *Delete received messages from server* vos paėmus laišką, jį iš serverio ištrins. *Leave messages on server* paimtą laišką serveryje paliks: *Keep messages on server ... days* — paliks laišką serveryje tam tikram dienų skaičiui (skaičius nurodomas rankiniu būdu). *Delete message from server when it is removed from Trash* — jei laišką perskaitėte ir ištrynėte ("perkėlėte į šiukšliadėžę"), tai ištrynus ir iš "šiukšliadėžės", jis bus ištrintas ir iš serverio. *Receive header only if message size is greather than ... Kb* — jei laiškas didesnis nei rankiniu būdu nurodytas dydis (kilobaitais), į kompiuterį tebus parsiųsta tik laiško antraštė (siuntėjas, tema ir kt.). *Mail Dispatcher*: pašto dispečeris (galima tvarkyti laiškus tiesiai pašto serveryje).
*Message body lines to download with header* — leis nurodyti, kiek laiško eilučių parsiųsti kartu su laiško antrašte, siuntėjo informacija ir kt., kad galėtumėte apsispręsti, ar verta toliau siųstis laišką. Pažymėjus *Invoke automatically at each mail check* "pašto dispečeris" aktyvuosis kiekvieną kartą tikrinant paštą. Pažymėjus *Show all messages left on server* kartu bus rodomi visi serveryje likę laiškai. *Ports* srityje nurodomi pašto serverių portai, jie paprastai būna standartiniai, tad keisti nereikia.
*Options* srityje parametras *Check mailbox at start-up* nurodys, kad paleidus "The Bat!" automatiškai turi būti patikrinta to account`o pašto dėžutė. *Periodical checking each ... min* leis nurodyti, kas kiek minučių automatiškai tikrinti paštą. *Empty Trash folder on exit* — prieš išeinant iš programos ištuštinti "šiukšliadėžę". *Time of reading to mark a message as read ... sec* — nurodo, kiek reikia laukti, kad einamasis laiškas būtų pažymėtas kaip perskaitytas. *Maximum Log file size ... Kb* nurodo, kokį leisti maksimalų dydį failo, kuriame įrašoma stebima informacija apie susijungimus, laiškų parsiuntimą ir kt. Pažymėjus *Ignore 'Check All Account`s' request* šis account`as nebus įtraukiamas į laiškų transportavimą iššaukus komandą, tikrinančią visų account`ų paštą (*Tools* / *Check Mail for All*). *Allow 8-bit characters in message header* leis naudoti 8 bitų simbolius laiško antraštėje: varde, temoje (subject) ir kt. *Confirm immediate sending from message editor* — patvirtins laiško gavimą iš laiškų redaktoriaus.
*File & directories* sritis. *Home Directory* yra katalogas, kuriame saugomas paštas. Dirbant su siunčiamais failais (*Attachments*)galima nurodyti, kokiu būdu juos koduoti pagal nutylėjimą (*Base64* arba *UUE*). *Separate from messages in special directory* — gautus failus atskirti nuo laiško teksto ir patalpinti specialiame kataloge. *In message bodies* indikuos, kad failo nuo laiško atskirti nereikia. Taip pat *Directory* laukelyje galima nurodyti, kokiame kataloge bus saugomi atsiųsti failai. Jei pažymėsite *Delete attached files when a message is deleted from Trash folder*, gauti failai bus ištrinti, kai laiškas, prie kurio jie buvo "prilipdytas", bus ištrintas iš šiukšliadėžės.
Sritis *Templates*. Apie tai žr.
[9]. *Sound* srityje galite nurodyti muzikinį WAV formato failą, kuris bus grojamas, jei po account`o patikrinimo bus parsiųsta naujų laiškų. Galima nurodyti, kokiame paros intervale jį groti (pvz. kad neprižadintumėte miegančiųjų :-) ).
*Network* srityje galite nurodyti, ar account`ui naudoti bendrus visiems account`ams tinklo parametrus, ar specifinius.
*Memo* srityje galite ką nors gražaus užsirašyti :->

22. Žr. [21]

23. Žr. [21]

24. Ištrynus laišką, net ištrynus ir iš šiukšliadėžės, realiai diske laiškas nėra pašalinamas, tik pažymima, kad jis nebeegzistuoja. Taip pamažu prisikaupia daug tikrų šiukšlių. Iš vieno kurio nors katalogo jas galima išvalyti meniu *Folder* komanda *Compress* (kai kuriose "The Bat!" versijose ši komanda yra giliau — *Folder* / *Specials* / *Compress*). Jei pasirinktume punktą *Compress All Folders*, šiukšlės būtų pašalintos iš visų esamų katalogų. Šį veiksmą galima automatizuoti: meniu *Folder*, punktas *Properties* ir nurodyti *On exit* dalyje *Compress the folder*. Bet tuo pačiu neužmirškite, kad kiekvieną kartą užbaigiant darbą su "The Bat!", bus papildomai gaištamas laikas katalogo kompresijai.

25. Prieš tai darydami, nusikopijuokite visą "The Bat!" programos katalogą su viduje esančiais pakatalogiais į saugią vietą. Dabar iš Windows registrų "ištraukite" reikalingas reikšmes į išorinius failus. Tam DOS komandinėje eilutėje įvykdykite dvi komandas:
# regedit /e TheBat1.reg "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RIT\The Bat!"
# regedit /e TheBat2.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RIT"

Naujai atsiradusius failus "TheBat1.reg" ir "TheBat2.reg" taip pat nusikopijuokite į saugią vietą.
Tuomet, švariai perinstaliavus Windows sistemą, instaliuokite "The Bat!" ir paprašius sukurti naują account`ą, paspauskite *Cancel*, tuo atšaukdami account`o sukūrimą. Nukopijuokite išsisaugotąjį "The Bat!" katalogą į jam priklausančią vietą, viską rašydami ant viršaus naujai instaliuoto "The Bat!". Tuomet nueikite į katalogą, kuriame išsaugojote failus "TheBat1.reg" bei "TheBat2.reg" ir įvykdykite komandą:
# regedit TheBat1.reg TheBat2.reg

Jei reikės, atsakykite į klausimą *Yes*.
Dabar, paleidę "The Bat!", turėtumėte pamatyti senąjį vaizdą su išlikusiais laiškais, account`ais ir kitkuo.

Sėkmės dirbant su "The Bat!"!

P.S. — papildymai visada laukiami su džiaugsmu ;-)

[The Bat!] - [Aplinka] - [Pripažinta] - [FAQ] - [Pagalba]
Visos teisės saugomos
© RIT Research Labs, 1997-2001
  © Vidmantas Maskoliūnas, 1999-2001
Dizainas: Vidmantas Maskoliūnas
 
Geriausiai žiūrėti
800x600 skiriamąja geba
16 bitų spalvomis